ὡρίσθην

ὡρίσθην
ὁρίζω
divide
plup ind mp 3rd dual
ὁρίζω
divide
aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic)
ὁρίζω
divide
aor ind pass 1st sg
ὁρίζω
divide
plup ind mp 3rd dual (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”